Mergi la conţinutul principal

Petiție

către

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări

               Participanții Conferinței Internaționale „Perspectivă-decizie-reabilitare-incluziune pentru copiii hipoacuzici din România” organizată de Asociația Perspective pentru Copiii Hipoacuzici din România, la Sibiu în perioada 7-8 octombrie 2017, cer soluționarea cât mai rapidă a următoarelor probleme pentru a ușura incluziunea educațională și socială a copiilor cu deficiențe de auz:

1. Decontarea consumabilelor (bateriilor, firelor, cablurilor, compartiment baterii, etc.) folosite pentru implanturile cohleare și aparatele auditive;

2. Decontarea terapiilor pentru dezvoltarea limbajului și comunicării;

3. Decontarea costurilor pentru repararea procesoarelor la implanturile cohleare a căror garanție a expirat;

4. Instituțiile integratoare (școli, gădinițe, universități) să primească ajutor material pentru achiziția de sisteme de tip FM pentru a ușura incluziunea copiilor, tinerilor cu deficiențe de auz prin facilitarea procesul de învățare;

5. Concretizarea Metodologiei privind Normele tehnice din 31 martie 2017 de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, act aprobat de Ordinul 245/2017 (la data 01 aprilie 2017);

6. Dotarea tuturor spitalelor din țară care au secții de neonatologie cu aparatură de screening auditiv universal neonatal în special cu cea necesară realizării testului ABR (Auditory Brainstem Response), astfel încât conform Ordinului nr. 4. din 3 ianuarie 2017 să poate efectua examenul de screening auditiv neonatal, ușurând depistarea cât mai timpurie a deficienței de auz;

7. Formarea continuă a personalului responsabil de screeningul auditiv neonatal conform Ordinului nr. 4. din 3 ianuarie 2017;

8. Trecerea rezultatelor obținute în urma screeningului auditiv neonatal într-un registru national conform Ordinului nr. 4. din 3 ianuarie 2017 și asigurarea bunei funcționări a platformei respective;

9. Părinții să fie informați privind posibilitatea de efectuare a screeningului auditiv neonatal;

10. Să fie reglementată colaborarea dintre secțiile ORL și secțiile de neonatologie în vederea diagnosticării cât mai timpurii a deficiențelor de auz;

11. Sprijinirea integrării sociale a copiilor și tinerilor hipoacuzici absolvenți din sistemul educational.

 

Petiție

către

Ministerul Educației Naționale

                 Participanții Conferinței Internaționale „Perspectivă-decizie-reabilitare-incluziune pentru copiii hipoacuzici din România” organizată de Asociația Perspective pentru Copiii Hipoacuzici din România, la Sibiu în perioada 7-8 octombrie 2017, cer soluționarea cât mai rapidă a următoarelor probleme pentru a ușura incluziunea educativă și socială a copiilor cu deficiențe auditive:

1. Alocarea unui număr mai mai mare de posturi de specialiști (profesori itineranți, profesori psihopedagogi, profesori logopezi) pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, deoarece numărul copiilor în educația de masă scade dar numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale crește;

2. Adăugarea unor precizări pentru fiecare tip de deficiență cu privire la particularitățile lor, în Ordinul integrat 1985/ privind evaluarea și integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă;

3. Pregătirea absolvenților de facultate, care își vor desfășura activitatea în învățământul de masă, pentru a lucra cu copii hipoacuzici – la nivel universitar în modulul de pedagogie să fie trecut un submodul pentru diferite deficienţe specifice (5-6), inclusiv deficiențele de auz, cu accent pe terapie. Submodulul să fie obligatoriu de parcurs, nu optional;

4. Organizarea sistemului de învâțământ astfel încât copiii hipoacuzici cu implanturi cohleare sau aparate auditive fără alte deficienţe să fie integrați în învățământul de masă cu suport suplimentar material și profesional și cu posibilitatea de a se reorienta spre educația specială, dacă este cazul;

5. Instituțiile integratoare (școli, gădinițe, universități) să primească ajutor material pentru achiziția de sisteme de tip FM și pentru amenanjarea corespunzătoare a sălilor de clasă în vederea ușurării incluziunii copiilor, tinerilor cu deficiențe de auz și pentru a facilita procesul de învățare;

6. Sprijinirea integrării sociale a copiilor și tinerilor hipoacuzici absolvenți.

 

Sibiu, 8 octombrie 2017

 

Răspunsuri la petiție:

Răspuns Ministerul Educației Naționale

Răspuns Ministerul Educației Naționale 2