Mergi la conţinutul principal
  • informarea generală a publicului din ţările unde Asociaţia îşi desfăşoară activitatea cu privire la hipoacuzie şi la posibilitatea de reabilitare şi tratare a deficienţelor de auz;
  • promovarea şi încurajarea măsurilor terapeutice de consiliere şi consultanţă de specialitate a copiilor şi adolescenţilor hipoacuzici în vederea înlesnirii integrării sociale a acestora;
  • acordarea de suport financiar şi tehnic de specialitate în orice situaţie se impune, copiilor şi adolescenţilor hipoacuzici;
  • organizarea de sesiuni de informare, consiliere şi formare a părinţilor/tutorilor cu privire la abordarea de către aceştia a unei educaţii corespunzătoare copiilor hipoacuzici;
  • organizarea de cursuri de formare şi şcolarizare, precum şi seminarii pentru specialiştii în domeniu;
  • formarea şi susţinerea terapeuţilor ca formatori;
  • participarea şi integrarea activă a copiilor hipoacuzici în viaţa socială;
  • susţinerea terapeuţilor care caută posibilitatea de a asista şi de a se specializa în instruirea de specialitate sau din domeniu;
  • realizarea, editarea şi difuzarea de broşuri, afişe şi alte materiale informative cu privire la domeniul hipoacuziei;
  • activităţi de caritate.