Mergi la conţinutul principal

Drepturile copiilor cu CES înscriși în învățământul de masă.

Guvernul Romaniei prin Hotararea nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016 a aprobat repartizarea pe judete a sumelor necesare platiii drepturilor copiilor cu CES inscrisi in invatamantul de masa, precum si metodologia de acordare a acestor drepturi.

ATENTIE: IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA INTRARII IN VIGOARE A HOTARARII DE GUVERN, PARINTII SAU REPREZENTANTII LEGALI TREBUIE SA DEPUNA O CERERE SCRISA PRIN CARE SOLICITA ACORDAREA ACESTOR DREPTURI.

Cererea se depune la unitatea de invatamant preuniversitar unde este inscris copilul cu CES, impreuna cu urmatoarele documente:

certificatul de naştere al beneficiarului;
actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
certificatul de orientare şcolară şi profesională.

Conform HG, se vor acorda drepturile aferente perioadei ianuarie – decembrie 2016, deci nu si ptr septembrie – decembrie 2015.

Drepturile de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite se plătesc până la finalul anului calendaristic.

Pentru alocația de hrană plată se face până în data de 5 ale lunii următoare, însă pentru perioada ianuarie – iunie 2016 probabil va dura ceva timp până la punerea în aplicare a dispozițiilor HGvezi art. 2 din anexa 2, deși totuși sunt prevăzute niște termene destul de stricte.

Mai jos veti gasi atât procedura de acordare a drepturilor cât și textul integral al hotărârii de guvern și anexelor acesteia.

Art. 2 din metodologie

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:

a)certificatul de naştere al beneficiarului;
b)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
c)certificatul de orientare şcolară şi profesională.