Ugrás a tartalomra

În numele echipei editoriale a revistei „Perspective" ce apare sub egida Asociaţiei Perspective pentru Copiii Hipoacuzici din România suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând din acest moment, așteptăm articole pentru numărul 4 al revistei pe tema „Intervenția timpurie la copilul cu hipoacuzie”.

„Perspective” este o publicație de specialitate, înregistrată cu ISSN, care se adresează cadrelor didactice şi altor categorii de profesioniști implicați în cercetare şi/sau furnizare de servicii recuperativ- terapeutice şi educaționale, sociale sau medicale destinate persoanelor cu deficiențe de auz dar și părinților, familiilor care sunt compuse din membrii deficienți de auz. 

Autorii sunt invitați să trimită articole care să abordeze problematica persoanelor cu deficienţe de auz vizând eficientizarea intervenției terapeutic-educaționale, schimburi de experienţă şi împărtăşirea unor metode care au avut rezultate pozitive în activitatea cadrelor didactice şi specialiștilor din domeniu, proiecte inovative dar și cercetări și aspecte teoretice de interes.

Condiții de tehnoredactare:

  • Titlul lucrării (Times New Roman 12, cu diacritice, bold, centrat).
  • Autor/autori: Numele şi prenumele..., titlul didactic/ştiinţific.
  • Instituția...Localitatea...Judeţul...(Times New Roman 12, cu diacritice, aliniat
  • dreapta).
  • Lucrarea va fi tehnoredactată în format A4, caractere Times New Roman, dimensiunea caracterelor 12, cu diacritice, la 1 rând.
  • Marginile paginii: de 2,5 cm (sus, jos, dreapta, stânga).
  • Titlurile, subtitlurile vor fi scrise cu bold şi aliniate TAB de 11⁄2 cm.
  • Lucrarea tehnoredactată va avea maxim 3 pagini, maxim 14000 caractere.
  • Fotografiile vor fi la o rezoluție cât mai mare, la dimensiuni cât mai mari (minimum 250 dpi de la 1,5 MB în sus)
  • La finalul articolului va fi alcătuită o listă bibliografică intitulată Referinţe bibliografice după următorul model:

             Şchiopu, U., 2002 – Introducere în psihodiagnostic, Ed. Fundației Humanitas, București;

 Autorii articolelor își asumă responsabilitatea originalității materialelor publicate menționând sursele bibliografice conform legii drepturilor de autor, legea nr.8/1996 actualizată în 2017.

Colectivul de redacție poate realiza modificări ale conținuturilor articolelor pentru ca acestea să se conformeze cerințelor tehnice, regulamentului de publicare și legilor în vigoare.

Taxa de participare este de 25 lei/ autor (fiecare autor va primi câte un exemplar al revistei). Plata se face în contul Asociaţiei Perspective pentru Copiii Hipoacuzici din România - RO97RZBR0000060018584623 - Banca Raiffeisen Brașov.

Autorii interesați vor completa formularul de înscriere pentru publicație la websitul asociației, la Evenimente până la data de 10.04.2020, urmând ca lucrările să fie finalizate şi trimise până la data de 10. 05. 2020. Revista va apărea în luna iunie 2020. 

Contact:

www.asociatiaperspective.ro

asociatiaperspectiveromania@gmail.com

Gál Katalin (Chileni, Harghita)

Tel: 0040740778474

 

 

 

 

Fișa de înscriere

Revista Perspective

Numărul IV, iunie 2020

 

Rugăm completați cu majuscule și cu diacritice.
Maxim 2 autori.