Ugrás a tartalomra

a.) a közvélemény tájékoztatása, a hallássérüléssel, valamint a rehabilitációs és kezelési lehetőségekkel kapcsolatos információk megosztása

b.) szakszerű beszédfejlesztő, szaktanácsadó hálózat (logopédiai terápia, nevelési tanácsadás) biztosítása a hallássérült gyermekeknek, ifjaknak, családjaiknak a közösségbe való könnyebb beilleszkedés érdekében

c.) anyagi és technikai támogatás nyújtása, szükség esetén, az erre rászoruló hallássérült gyermekeknek és ifjaknak

d.) szülők/gyámok tájékoztatása képzések, gyakorlati tevékenységek segítségével annak érdekében, hogy a családban nevelt hallássérült gyermek, ifjú speciális igényeinek megfelelő nevelésben részesülhessen

e.) képzési és továbbképzési lehetőségek biztosítása az e szakterületen tevékenykedő szakemberek számára

f.)  felnőtt-oktatók képzése és támogatása

g.) a hallássérült gyermekek és ifjak társadalomba való beilleszkedésének segítése

h.) a hallássérültek terápiájának egyes részterületein szakosodni óhajtó szakemberek támogatása, követése

i.)  a hallássérüléssel kapcsolatos tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok létrehozása, szerkesztése, kiadása, forgalmazása

j.) karitatív tevékenységek